WeCreativez WhatsApp Support
Sorularınızı Cevaplamak İçin Buradayız...
Bize Yazın Hemen Cevaplayalım...

TESLİMAT BİLGİLERİ

Seçtiğiniz ürünleri satın aldıktan sonra tarafımızdan aranarak ya da e-posta yoluyla, sisteme giriş için gerekli bilgiler tarafınıza sunulacaktır.

Satın alma saatiniz 10.00-18.30 saatleri arasında ise sisteme girişiniz için gerekli bilgiler aynı gün, eğer bu saatlerin dışında ise hemen ertesi gün tarafınıza telefon/e-posta yoluyla bildirilir.

Gerekli bilgiler tarafınıza ulaştıktan ya da yukarıda belirtiği şekilde kaydınız yapıldıktan sonra tarayıcınızın adres satırına http://cbaaakademi.com yazarak derslere giriş sayfasından canlı derslere ulaşabilirsiniz. Sistemle ilgili herhangi bir sorun yaşamanız halinde 0850 550 50 80 numaralı telefonu arayarak ya da info@cbaakademi.com adresine e-posta göndererek destek talep edebilirsiniz

İADE BİLGİLERİ

Kurum canlı eğitim şeklinde sunduğu ürünü/hizmeti ilgili ders gurubunda en az 12 katılımcı olduğunda başlatacaktır. Aksi durumda katılımcıların ödemelerini iade ederek, sözleşme konusu ürünü/hizmeti iptal edecektir.

Canlı derslerle ilgili siparişe konu olan ürünü/hizmeti iptal ettirmek isteyen katılımcı, kendisine kurum tarafından bildirilen ürün/hizmet kullanım başlangıç tarihinden 15 gün öncesine kadar yazılı müracaatta bulunup iptal edilebilir.

Hizmet Başlangıç tarihinden itibaren ise 7 gün içinde kuruma başvuruda bulunan katılımcının ürün/hizmet iptal koşulu:

“Ürün Bedelinin %10’u + (Ürün Bedelinin / Toplam Saat) * Kullanılan Ders Saati” + Kredi kartı komisyonu olması halinde komisyon ücreti + Kredi kartı iptal bedeli hesaplanır. Hesaplanan tutar KDV Hariç ürün fiyatından düşüldükten sonra, satış iptali yapılır ve kalan tutar katılımcı hesabına aktarılır.

Katılımcı, Ürün/Hizmetin yanında CBA AKADEMİ’ den aldığı Hediye, Ders Notu, Kitap ve Her Türlü Dijital Dokumanı İptal başvurusu yaptıktan sonra 7 gün içerisinde CBA Akademi’ye ulaştırmak zorundadır. Aksi durumlarda katılımcı, iptal Başvurusu yapmamış olarak kabul edilir.

Siparişe konu olan ürün/hizmet video çekimleri ise, iptal edilebilmeleri için satın alındıktan sonra, katılımcı tarafından aynı gün içinde kuruma bu durumun bildirilmesi gerekir. Satışın yapıldığı günden sonraki tarihlerde yapılan iptal başvurularında kesinlikle video çekim paketlerinin ücret iadesi yapılamaz.

Bu iptal durumlarında katılımcıya eğitim ücreti KDV hariç ve kredi kartı komisyonu olması halinde komisyon ücreti düşüldükten sonra iade edilir. Hizmet kullanım başlangıcından itibaren 7 günden fazla geçmişse, iade yapılmaz.

Katılımcının eksik veya geçersiz bilgi ve belge bildirmesi nedeniyle sözleşmeye konu olan üründen/hizmetten yararlanamayan katılımcıya ücret iadesi yapılmaz.

Kurumun çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve kurumun kontrolü haricinde zuhur eden haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında mücbir sebebin devamı süresince kurum yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile katılımcıya durumu bildirecektir. Mevcut mevzuatta değişiklik yapılması, sınavın durdurulması veya ertelenmesi halinde üründe/hizmette buna paralel davranılacaktır.

Herhangi bir resmi ya da özel sınavın yapılıp/yapılmamasının kurumla hiçbir ilgisi yoktur. Bu nedenle bir sınavın olmayacağı neden gösterilerek sözleşme konusu olan ürünün/hizmetin iptali katılımcı tarafından talep edilemez; katılımcı bu durumu bilerek sözleşmeyi onayladığını taahhüt eder.

Katılımcının, iş değişikliği, sınava hazırlanmaktan vazgeçme veya devlet kurumalarına atanması neden gösterilerek sözleşme konusu olan ürünün/hizmetin iptali katılımcı tarafından talep edilemez; katılımcı bu durumu bilerek sözleşmeyi onayladığını taahhüt eder.